Startsida

Låntagarkonto i LIBRIS:

Uppsala universitetsbibliotek, Medicinska biblioteket

Villkor: Denna tjänst gäller både fjärrlån av böcker och artikelbeställningar. Tjänsten gäller endast för anställda och studenter vid Uppsala universitet samt anställda vid Landstinget i Uppsala län. Fjärrlån görs endast på böcker som inte finns inom Uppsala universitetsbibliotek. Artikelbeställning (kopiebeställning) kan även göras från tidskrifter som finns vid Uppsala universitetsbibliotek. OBS! Vid express-beställning av artikel behöver ett fax-nummer anges i fältet Övrig information. Om du har fått kontonummer för att debitera kostnaden till institutionen/kliniken skriv vänligen kontonumret samt om du önskar få artikeln skickad med internposten/rörposten eller hämta den på biblioteket i fältet Övrig information. Boklån inom Norden: ingen kostnad, boklån utanför Norden: 200 kr, artikelkopia inom Norden: 80 kr, artikelkopia utanför Norden: 150 kr-

Fält markerade med * är obligatoriska.

Skapa konto

Mina uppgifterSkapa konto, forts.

InloggningsuppgifterVillkor
Avbryt eller spara

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem