Biblioteksinformation

Vitterhetsakademiens bibliotek, Deposition på Medelhavsmuseet (Ax)

Adress
Box 16008
103 21, Stockholm
Besöksadress
Fredsgatan 2
E-post
biblioteket@medelhavsmuseet.se
Webbplats
https://www.medelhavsmuseet.se/
Övrigt
Besök efter överenskommelse per e-post eller telefon.