Biblioteksinformation

Uppsala universitetsbibliotek, Carolinabiblioteket (U)

Adress
Box 510
751 20, Uppsala
Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 1
Telefon
018-4713900
Webbplats
http://www.ub.uu.se/
Katalog
http://disaweb.ub.uu.se/
Övrigt
Öppettider
Måndag - Fredag 8.30 - 21.00
Lördag 9.00 - 18.00
För information om de olika expeditionernas
öppettider,
tel. 018 - 471 3900 (vx), 471 3949 (infodisk)