Startsida
Hjälp
Sök i LIBRIS databas

     

 

Sökning: onr:22192697 > The music festival ...

 • Karlsen, Sidsel (författare)

The music festival as an arena for learning [Elektronisk resurs]Festspel i Pite Älvdal and matters of identity

 • E-bokAvhandlingEngelska2007

Förlag, utgivningsår, omfång ...

 • LuleåLuleå tekniska universitet2007
 • 244

Nummerbeteckningar

 • LIBRIS-ID:22192697
 • http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-17283uri
 • urn:nbn:se:ltu:diva-17283urn
 • 29913340-a003-11dc-ac39-000ea68e967b

Kompletterande språkuppgifter

 • Språk:engelska

Ingår i deldatabas

Serie

 • Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …1402-1544

Anmärkningar

 • Godkänd; 2007; 20071201 (ysko)
 • Diss. (sammanfattning), 2007
 • gratis
 • The aim of the present study was to explore the music festival Festspel i Pite Älvdal as a source of informal learning with implications for the identity of the audiences and the host communities. The main research question focussed on how the Festspel i Pite Älvdal affected the development of the audience's musical identity and influenced their relation to their local community. The research sub-questions were concerned with how the festival 1) affected the audience's construction of musical self-narratives; 2) contributed to the audience's development and maintenance of parallel musical identities; and 3) contributed to the development of local identity in the festival's host-municipalities. The study was grounded in earlier festival research as well as music educational research concerning informal arenas for learning. The study's theoretical framework was built on theories of modernity, which make it possible to put into perspective identity development in contemporary societies. The sociology of music provided theoretical perspectives on the close connection between music and identity. Also, theories of situated learning were employed as a basis for the discussion of how learning might come through audiences' peripheral participation in the festival community of practice. This research was designed as a case study, combining observations of festival events, surveys of members of the festival audience and interviews with survey participants and official representatives of the festival's host-municipalities. Due to its theoretical points of departure, the study came to carry strong features of narrative research. The study's findings showed that the festival affected construction of musical self-narratives by delivering contextual frames in which experiences, understood as material for construction of such narratives, were developed. Despite the festival offering good preconditions for maintenance and development of parallel musical identities, the majority of the audience chose maintenance, and the festival worked as a device for identity development only for those few who preferred to use it that way. The festival contributed to development of local identity by telling the audiences the stories of who they were, by deepening, re-telling and prolonging pre-existing municipality narratives. In discussing the study's findings, four identity dimensions of music festivals were brought to the fore: On the individual level, a music festival may function as an arena for lifestyle choices as well as a basis for individuals' self-regulatory strategies in connection with music. On the municipal level, the festival may be an outward manifestation of community identity and an occasion for reinforcement of social and cultural identity. The audiences' festival-related learning can be expressed in terms of learning music, learning about music and learning via music. Viewed in relation to theories of musical knowledge, it became evident that the total learning outcome was similar to expected outcome from other informal as well as formal music educational settings.
 • Målet med denne studien var å utforske musikkfestivalen Festspel i Pite Älvdal som en uformell kilde til læring med virkning på publikums og vertssamfunnenes identitet. Hovedproblemstillingen fokuserte på hvordan Festspel i Pite Älvdal innvirket på utviklingen av publikums musikalske identitet og på deres relasjon til sitt eget lokalsamfunn. Delproblemstillingene angikk hvordan festivalen 1) innvirket på publikums konstruksjon av musikalske selvbiografier; 2) bidro til at publikum utviklet og opprettholdt parallelle musikalske identiteter; og 3) bidro til utvikling av lokal identitet i festivalens vertssamfunn. Studien var grunnet i tidligere festivalforskning og musikkpedagogisk forskning omkringuformelle læringsarenaer. Det teoretiske rammeverket var hentet fra modernitetsteori. Dette gjorde det mulig å perspektivere identitetsutvikling i nåtidige samfunn. Den nære sammenhengen mellom musikk og identitet ble belyst ved hjelp av musikksosiologisk teori, og teorier omkring sosiokulturell læring ble brakt inn for å diskutere hvordan læring kan skje gjennom publikums perifere deltakelse i et festivalrelatert praksisfellesskap. Studien ble designet som en casestudie, og kombinerte observasjon av festivalarrangementer og en spørreundersøkelse blant medlemmer av festivalpublikummet med intervjuer med deltakere i spørreundersøkelsen og offisielle representanter fra festivalens vertssamfunn. Studiens teoretiske utgangspunkt gjorde at den fikk tydelige trekk av narrativ forskning. Funnene visteat festivalen innvirket på konstruksjon av musikalske selvbiografier ved å etablere kontekstuelle rammer der publikum kunne tilegne seg opplevelser og erfaringer som utgjorde materialet for konstruksjon av slike biografier. Til tross for at festivalen tilbød gode forutsetninger for utvikling så vel som opprettholdelse av parallelle musikalske identiteter,valgte majoriteten av publikum opprettholdelse. Festivalen fungerte bare som arena for utvikling av nye, parallelle musikalske identiteter for de få som aktivt valgte å benytte den på denne måten. Når det gjaldt lokal identitet, bidro festivalen til utvikling av denne ved å fortelle publikum historiene om hvem de var ved å fordype, gjenfortelle og forlenge allerede eksisterende fortellinger om lokalsamfunnene. I en diskusjon av studiens funn, blir musikkfestivalens fire identitetsdimensjoner trukket fram: På individplan kan en musikkfestival fungere som en arena for livsstilsvalg samt som en base for individets selvregulerende, musikkrelaterte strategier. På samfunnsplan kan en festival innebære en utadrettet manifestasjon av et lokalsamfunns identitet samt fungere som en anledning til åforsterke innbyggernes sosiale og kulturelle identitet. Publikums festivalrelaterte læring kan uttrykkes i termer av å lære musikk, å lære om musikk og å lære via musikk. Når læringen ses i relasjon til teorier om musikalsk kunnskap, blir det tydelig at læringsutbyttet som helhet har store likheter med læringsresultater som forventes i andre formelle og uformelle musikkpedagogiske praksiser.

Ämnesord och genrebeteckningar

Sammanhörande titlar

 • Del av/supplement till:channel record

Seriebiuppslag

 • Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …1402-1544

Internetlänk

Inställningar Hjälp

Vad är fjärrlån?

Finns inte boken du söker på ditt bibliotek? Då kan biblioteket i många fall låna in den från ett annat bibliotek genom ett så kallat fjärrlån.

För ett trettiotal bibliotek kan man själv som låntagare göra beställningar direkt via ett formulär i LIBRIS (LIBRIS låntagarbeställningar), dessa bibliotek är listade nedan. Mer om fjärrlån

Många bibliotek erbjuder beställningsformulär för fjärrlån på sina webbplatser. Kontakta ditt bibliotek för mer information.

Bibliotek som erbjuder tjänsten LIBRIS låntagarbeställningar

Lunds universitets bibliotek, Geobiblioteket
Lunds universitets bibliotek, Juridiska fakultetens bibliotek
Lunds universitets bibliotek, Musikhögskolan i Malmö, biblioteket
Åtvidaberg
Åtvidabergs kommunbibliotek
Bromma
Enskilda Högskolan Stockholm, Biblioteket
Ekerö
Ekerö biblioteket
Eksjö
Eksjö stadsbibliotek
Eslöv
Eslövs stadsbibliotek
Fagersta
Brinellskolan, Biblioteket
Falkenberg
Falkenbergs bibliotek
Färgelanda
Färgelanda kommunbibliotek
Finspång
Finspångs bibliotek
Gävle
Högskolan i Gävle, biblioteket
Gnosjö
Gnosjö bibliotek
Göteborg
Chalmers tekniska högskola, Huvudbiblioteket
Göteborgs universitetsbibliotek Biomedicinska biblioteket
Göteborgs universitetsbibliotek Botanik- och miljöbiblioteket
Göteborgs universitetsbibliotek Ekonomiska biblioteket
Göteborgs universitetsbibliotek Humanistiska biblioteket
Göteborgs universitetsbibliotek Konstbiblioteket
Göteborgs universitetsbibliotek Pedagogiska biblioteket
Göteborgs universitetsbibliotek Samhällsvetenskapliga biblioteket
Halmstad
Halmstads stadsbibliotek
Högskolan i Halmstad, biblioteket
Handen
Haninge bibliotek, Handen
Haparanda
Haparanda stadsbibliotek
Härnösand
Härnösands bibliotek
Helsingborg
Lunds universitets bibliotek, Campus Helsingborg, biblioteket
Henån
Orusts kommunbibliotek
Herrljunga
Herrljunga folkbibliotek
Huddinge
Huddinge bibliotek
Södertörns högskolebibliotek
Kisa
Kinda bibliotek
Kristianstad
Högskolan Kristianstad
Kungsbacka
Kungsbacka bibliotek
Lidingö
Lidingö stadsbibliotek
Linköping
Linköpings stadsbibliotek
Lomma
Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek, SLU-biblioteket i Alnarp
Luleå
Norrbottens museum, Biblioteket
Universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet
Lund
Lunds universitets bibliotek, Asienbiblioteket, HT-biblioteken
Lunds universitets bibliotek, Biblioteket för arkitektur och design, LTH
Lunds universitets bibliotek, Biologibiblioteket
Lunds universitets bibliotek, E-husets bibliotek, LTH
Lunds universitets bibliotek, Ekonomihögskolans bibliotek
Lunds universitets bibliotek, Fysik- och astronomibiblioteket
Lunds universitets bibliotek, HT-biblioteken, LUX-biblioteket (Humanist- och teologcentrum)
Lunds universitets bibliotek, Internationella miljöinstitutets bibliotek
Lunds universitets bibliotek, Kemicentrums bibliotek
Lunds universitets bibliotek, LTH studiecentrum
Lunds universitets bibliotek, Medicinska fakultetens bibliotek Lund
Lunds universitets bibliotek, Raoul Wallenberginstitutets bibliotek
Lunds universitets bibliotek, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek
Lunds universitets bibliotek, SOL-biblioteket
Lunds universitets bibliotek, V-husets bibliotek, LTH
Malmö
Lunds universitets bibliotek, Medicinska fakulteten i Malmö, biblioteket
Mjölby
Mjölby kommun biblioteket
Motala
Motala bibliotek
Nordmaling
Nordmalings bibliotek
Norrköping
Norrköpings stadsbibliotek
Nykvarn
Nykvarns bibliotek
Nynäshamn
Nynäshamn kommun, Nynäshamns bibliotek
Ödeshög
Ödeshögs kommunbibliotek
Östersund
Mittuniversitetet, Biblioteket i Östersund
Övertorneå
Tornedalens bibliotek
Pajala
Pajala kommunbibliotek
Piteå
Universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet, Biblioteket för musik och medier
Rönninge
Salems bibliotek
Simrishamn
Simrishamns bibliotek
Skellefteå
Campusbiblioteket Skellefteå
Skövde
Högskolan i Skövde, biblioteket
Skurup
Skurups kommunbibliotek
Söderköping
Söderköpings bibliotek
Södertälje
Biblioteken i Södertälje
Stockholm
Anna Lindh-biblioteket
Anna Lindh-biblioteket, biblioteket på Högkvarteret
Anna Lindh-biblioteket, filialen på Militärhögskolan Karlberg
FMV, Biblioteket
Konstfacks bibliotek
Kungliga biblioteket
Riksantikvarieämbetet - Vitterhetsakademiens bibliotek
Strömsnäsbruk
Strömsnäsbruks bibliotek
Sundsvall
Mittuniversitetet, Biblioteket i Sundsvall
Sundsvalls stadsbibliotek
Svenljunga
Svenljunga kommunbibliotek
Tranemo
Tranemo bibliotek
Trollhättan
Högskolan Väst, Biblioteket
Umeå
Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek, SLU-biblioteket i Umeå
Umeå stadsbibliotek, Lär/Fjärrlån
Uppsala
Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek, SLU-biblioteket i Uppsala
Uppsala universitetsbibliotek, Ångströmbiblioteket
Uppsala universitetsbibliotek, Biologibiblioteket
Uppsala universitetsbibliotek, Blåsenhusbiblioteket
Uppsala universitetsbibliotek, BMC-biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek, Ekonomikums bibliotek
Uppsala universitetsbibliotek, Geo-biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek, Karin Boye-biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek, Medicinska biblioteket
Vadstena
Vadstena bibliotek
Varberg
Campusbiblioteket i Varberg
Varbergs bibliotek
Vårgårda
Vårgårda bibliotek
Vindeln
Vindelns bibliotek
Visby (paket över 2 kg skickas till besöksadressen)
Uppsala universitetsbibliotek, Almedalsbiblioteket

Om LIBRIS
Sekretess
Hjälp
Fel i posten?
Kontakt
Teknik och format
Sök utifrån
Sökrutor
Plug-ins
Bookmarklet
Anpassa
Textstorlek
Kontrast
Vyer
LIBRIS söktjänster
SwePub
Uppsök

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy