Startsida

illapi:Account_t - Kungliga biblioteket

illapi:Conditions_t: Kungliga Biblioteket har som Sveriges nationalbibliotek i uppdrag att samla in och bevara allt svenskt tryck. Därför fjärrinlånas som regel inte svenska publikationer. KB är också ett brett humanistiskt forskningsbibliotek med omfattande utländska samlingar framför allt i historia, litteraturvetenskap och konstvetenskap. Fjärrlån av utländskt material kan beställas inom humaniora i vid bemärkelse som komplement till lån ur KB:s samlingar. Svenskt material lånas som regel inte in till Kungl. Biblioteket Tillåtet med sju uteliggande fjärrlånebeställningar samt sju fjärrlån. Fjärrlån förmedlas inte inom Stockholmsområdet. Undantag gäller bokskåpsinnehavare på Kungl. biblioteket. Bokskåpsnumret ska anges i låntagarkontot.

illapi:Mandatory1_t * illapi:mandatory2_t.

illapi:Createaccount_t

illapi:Myfacts_tillapi:Createaccount2_t

illapi:Loginfacts_tillapi:Conditions_t
illapi:Abortsave_t

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

Copyright © start:Foot_libris_dept_t