Biblioteksinformation

Etnografiska museet, Biblioteket Etnografiska museet (Emb)

Adress
Box 27140
102 52, Stockholm
Besöksadress
Djurgårdsbrunnsvägen 34
Telefon
010 456 12 00
E-post
helena.rundkrantz@varldskulturmuseerna.se
Webbplats
https://smvk.mikromarc.se/mikromarc3/default.aspx?Unit=14076&db=smvk
Övrigt
Inga ordinarie öppettider. Besök efter
överenskommelse per tel. eller e-post. Ej utlån.